Katelijn Bergman

In mijn schilderijen zoek ik de onzichtbare grens tussen de realiteit van het beeld en de abstractie van het materiaal.
 Van het beeld dat ik als uitgangspunt neem schilder ik de vorm, de restvorm, het contrast en de structuur en laat daarnaast de verf zoveel mogelijk zijn eigen zeggingskracht hebben.
Zo probeer ik een spanning te vinden tussen de vlakken en lijnen die tegen elkaar aan botsen en bijna een eigen leven gaan leiden maar ook een beeld onthullen of op zijn minst suggereren.
Een dynamiek of misschien wel polemiek tussen waarneming en verbeelding. In het proces wint de ene keer de dwingende vorm van het beeld en de andere keer het mysterie van de verf het.
Steeds kies ik: waar houdt het beeld op en waar neemt de materie het over, of andersom.

Showing all 24 results

Showing all 24 results